Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Zapoznaj się z polityką prywatności danych osobowych.

Polityka firmy jest stworzona w  sposób aby klient mógł bezpiecznie przechowywać dane osobowe bez rozpowiszechniania oraz przekazywania osobą trzecim. Dane wykożystywane są jedynie w celu realizacji zamówień oraz informacji o nowych produktach naszego portalu.

Jakie informacje przechowujemy

Jakie informacje zbieramy:

  • Nazwę
  • Informacje demograficzne takie jak kod pocztowy i adres
  • Adresy meilowe do celów realizacji zamówień
  • Inne informacje potrzebne do realizacji zamówień

Twoje dane są bezpieczne!

Co robimy z informacjami, które zbierzemy.

Potrzebujemy tych informacji aby zrozumieć twoje potrzeby i zapewnić jak najlepszą obsługę w szczególności:

Możemy użyć tych informacji do ulepszania naszych produktów i usług.

  • Okresowo możemy wysłać promocyjne e-maile o nowych produktach, ofertach specjalnych lub innych informacji, które naszym zdaniem może się okazać interesujące pomocą adresu e-mail, które zostały dostarczone.
  • Od czasu do czasu możemy też korzystać z informacji skontaktować się z Tobą w celach badań rynkowych. 
  •  skontaktować się przez email, telefon, faksem lub pocztą. 
  • Możemy użyć tych informacji dostosować stronę internetową zgodnie z Twoimi zainteresowaniami.

Zabezpieczenia

Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia, że dane są bezpieczne. W celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem, mamy obowiązek wprowadzić odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze w celu ochrony i zabezpieczania informacji zbieramy online.

Linki do innych stron

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron interesów. Jednak, kiedy korzystałeś z tych linków do opuszczenia naszej strony, należy pamiętać, że nie mamy żadnej kontroli nad kolejną stroną internetową na którą trafiłeś. Dlatego nie możemy być odpowiedzialni za ochronę i prywatność żadnych informacji, które podasz podczas odwiedzin takich witryn i stron takich nie uregulowanych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Należy zachować ostrożność i zapoznać się z zasadami zachowania poufności zastosowanie do takiej strony.

Informacje przekazywane w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)(dalej: „RODO”).

Informacje te udzielna są  w związku z formularzem zgody zawartym w niniejszym e-mailu.

1.                  Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu zgody jest:

Piotra Zięba prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą BUILD-SPRAY SYSTEMS Piotr Zięba, ze stałym miejscem wykonywania działalności i adresem korespondencyjnym: ul. Radzymińska 157, 03-576 Warszawa, o numerach NIP: 9591341156, REGON: 142812736, wpisany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, będącym odpowiedzialny za sklep internetowy „Planeta Budowlana” znajdującym się pod adresem WWW: www.planeta-budowlana.pl, zwany dalej „Administratorem”

Możesz się z nami skontaktować na poniższe sposoby:

a)      Adres e-mail: biuro@planeta-budowlana.pl

b)      Nr telefonu: +48 22 618 07 86

c)       Adres do korespondencji: ul. Radzymińska 157, 03-576 Warszawa

2.                  Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przekazane w formularzu zgody przetwarzane są wyłącznie w celach:

a)      Marketingowych, tj. w celu przesyłania informacji handlowych(informacji o oferowanych produktach, akcjach promocyjnych, szkoleniach, informacji o działalności sklepu i o wszelkich zmianach w nim zachodzących oraz innych informacji handlowych) drogą elektroniczną poprzez e-mail, telefoniczną, w tym poprzez SMS.

3.                  Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z poniższymi podstawami prawnymi:

a)      Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

4.                  Odbiorcy danych osobowych

W ramach przewarzania danych osobowych na podstawie zgody udzielonej w formularzu przekazujemy Twoje dane poniższym kategoriom odbiorców danych osobowych:

a)      Operatorzy poczty elektronicznej;

b)      Operatorzy serwisu mailingowego – ECZEMPION JAKUB CIESIELSKI;

c)       Operatorzy subskrypcji SMSComVision Sp. z o.o.

d)      przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.

e)      podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

f)       podmioty kredytujące / leasingodawcy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności w systemie ratalnym lub płatności leasingowej Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy lub leasingodawcy obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym lub sklepie stacjonarnym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

g)      dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

h)      dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

W ramach świadczenia naszych usług nie przekazujemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.

5.                  Okres przez który Twoje dane są przetwarzane

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Twojej zgody na przesyłanie informacji handlowych. Jakkolwiek zastrzegamy sobie czas 3 dni roboczych na ich usunięcie.

6.                  Twoje prawa

Zgodnie z przepisami RODO przysługują Ci poniższe prawa:

a)      Prawo dostępu do Twoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane Ciebie dotyczące, w przypadku kiedy ma to miejsce, prawo do uzyskania dostępu do danych oraz do informacji dotyczących Administratora i przetwarzania przez niego Twoich danych.

b)      Prawo do sprostowania danych,  według którego Administrator zapewnia Ci realizację prawa do sprostowania danych, które są nieprawidłowe bądź niekompletne.

c)       Tzw. prawo do bycia zapomnianym, czyli po prostu prawo do usunięcia Twoich danych. Jakkolwiek, Twoje prawo do usunięcia zdanych jest ograniczone przez przepisy RODO do określonych przypadków. Nie będziemy mogli też usunąć Twoich danych, jeśli nie pozwala nam na to prawo, czy też w przypadkach kiedy potrzebujemy Twoich danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń. W sytuacji, kiedy nie zachodzą przesłanki usunięcia Twoich danych, a Ty zgłosisz takie żądanie, dostaniesz od nas informację, w której wskażemy przeszkody w usunięciu Twoich danych.

d)      Prawo do ograniczenia przetwarzania,  w przypadkach kiedy kwestionujesz prawidłowość Twoich danych, uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a nie chcesz ich usunięcia, my już nie potrzebujemy Twoich danych, a chcesz je wykorzystać do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub wniesiesz sprzeciw, o którym będzie mowa poniżej, przysługuje Ci prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych.

e)      Prawo do przenoszenia danych, co oznacza że masz prawo żądać od nas Twoich danych osobowych w czytelnym formacie. Udostępniamy w dane osobowe w formacie .xls, lub csv, jeśli chcesz uzyskać je w innym formacie, proszę daj nam znać, a w ramach możliwości postaramy się przesłać je we wskazanym przez Ciebie formacie.

O ile jest to w naszej ocenie możliwe, możemy przesłać Twoje dane innemu administratorowi, wskazanemu przez Ciebie.

7.                  Prawo do sprzeciwu

W przypadku przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy administracyjnej powierzonej Administratorowi, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, lub w celach marketingu bezpośredniego przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli nie ma przeszkód prawnych, przestaniemy przetwarzać Twoje dane. 

8.                  Prawo do cofnięcia zgody

W dowolnym momencie możesz cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie Twojej zgody nie wpływa na przetwarzanie Twoich danych, którego dokonywaliśmy przed cofnięciem zgody.

Prosimy o przesyłanie próśby o cofnięcie zgody drogą elektroniczną na wskazany w pkt. 1 adres e-mail., lub kliknięcie w poniższy link (jak poniżej)

Dostajesz tę wiadomość ponieważ zapisałeś się na newsletter Planety Budowlanej.

Jeśli nie chcesz więcej otrzymywać informacji kliknij w link.

9.                  Skarga do PUODO

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

10.               Niezbędność podania Twoich danych osobowych

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że nie będziesz otrzymywał/a od nas informacji o oferowanych przez nas produktach, promocjach oraz o działalności naszego sklepu i firmy.

11.               Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie(jeśli dotyczy)

W trakcie świadczenia naszych usług profilujemy profilujemy w sposób automatyczny Twoich danych osobowych: imię, nazwisko, nr telefonu, adres email, nazwę firmy numer NIP jeśli dane dotyczą prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej

Zapisz sie do newslettera aby otrzymywać ciekawe informacje, promocje i oferty

Twój koszyk jest pusty.